Co to jest technologia?

technologia

Znaczeń pojęcia technologia jest dużo ale w dużym skrócie technologia to metoda przeprowadzenia procesu produkcyjnego albo dziedzina techniki zajmująca się rozwojem nowych metod produkcji wyrobów lub tworzenia części. Technologia jest to jedna z najszybszych rozwijających się dziedzin na świecie, firmy technologiczne prowadzą na rynku rywalizacje. Jeden chce być lepszy od drugiego, Jedna firma chce realizować jakiś pomysł, plan szybciej od drugiej Stosowana technologia przez daną firmę musi posiadać tak zwaną licencje oznacza to, że aby dana firma mogła korzystać z danej technologii, patentu musi najpierw ją zarejestrować, czyli uzyskać do niej uprawnienia.

Elementy technologii

Hardware – jest to materialna część sprzętu, czyli jego podzespoły, mechaniczne części. To pojęcie pozwala pokazać różnice po między słowem hardware a software. Hardware to nic innego jak komputer.

Software – w odróżnieniu od hardware jest to wirtualny obiekt, którego nie można dotknąć. Tłumacząc pojęcie na język polski jest to system, oprogramowanie. Czyli część sprzętu, która odpowiada za działanie jego komponentów.

Oprogramowanie dzieli się ze względu na przeznaczenie na:

- oprogramowanie systemowe np. android, Windows

- oprogramowanie służące do tworzenia innych oprogramowań

- oprogramowanie użytkowe

- biblioteki służące do tworzenia oprogramowań

Brainware – świadomość o istnieniu technologii, gotowość do jej użycia, zastosowania, kompetencje pracowników, warunki organizacyjne.

Rodzaje technologii

Technologie podstawowe – są używane w większości przedsiębiorstwach, gdyż jest to technologia, bez której dalszy rozwój w dzisiejszych czasach jest prawie nie możliwy.

Technologie kluczowe – w danym momencie dostarczają korzyści konkurencyjne

Technologie rozwojowe – jest to taki rodzaj technologii, który rozwijany jest na boku. Wykorzystanie takiej metody jest znikome, gdyż taka technologia jest w fazie rozwoju i będzie miała znaczenie na przełomie lat w dalszym rozwoju produktu w danej firmie.

Technologie wyłaniające – są to takie technologie, które są w fazie przed rozwojowej, dopiero się ukazują i są tylko na papierze w formie szkiców, badań.

Technologia w świecie edukacji

Technologia umożliwia nam rozwój już od najmłodszych lat, powinniśmy jednak uważać by dzieci w pewnym okresie dojrzewania nie uszkodziły sobie wzroku, technologia ma też czasem wpływ na rozwój naszego układu nerwowego lub może powodować bule głowy. Za przykład użycia technologii w temacie edukacji może posłużyć tego roczna sytuacja na świecie i przymus nauczania zdalnego podczas trwania okresu pandemii w naszym kraju. Obecnie nauczanie zadane funkcjonuje tylko tam, gdzie istnieje podejrzenie wystąpienia korona wirusa. Komputery przy dzisiejszym rozwoju urządzeń przenośnych nie są w 100% nam potrzebne, ponieważ wiele rzeczy można zrobić na tabletach albo telefonach. Jedną z najlepiej rozwijających się sprzętów są moim zdaniem ipady od firmy apple, które są jednym z konkurentów tabletów firmy Samsung. To właśnie one pod kontem dostępności programów do montowania filmów, pisana tekstów czy grafiki przewyższają tablety z androidem. W większości szkół nie ma już standardowych dzienników szkolnych tylko tak zwane dzienniki elektroniczne, do których mają dostęp za równo uczniowie jak i ich rodzice. W prawie każdej szkole w klasach mieści się jeden komputer z dostępem do internetu, dzięki któremu nauczyciel może sprawdzić obecność, wpisać ocenę czy w sali multimedialnej z dostępem do rzutnika wyświetlić przygotowane pod daną lekcję materiały. Uczniowie też dostają zadania domowe, które pojawiają się w określonej zakładce w dzienniku elektronicznym lub są wysyłane na emaila. Technologia ułatwia nam kontakt nie tylko na poziomie nauczania podstawowego, albo średniego, ale tak że w późniejszych latach na studiach, gdzie studenci mają dostęp do tak zwanych platform internetowych, na które dostają dostęp do materiałów, książek czy nawet dany program wraz z jego licencją na okres trwania danego kierunku.

Technologia w medycynie

Na początku 20 wieku długość życia znacząco wzrosła z 40 lat do 70. Nie wydarzyło by się to gdy by nie nagły rozwój technologii w medycynie. Do największych osiągnięć w medycynie zalicza się zastosowanie druku 3d. To dzięki jego zastosowaniu możemy dzisiaj tworzyć np. sztuczne organy, protezy a nawet działające części do serca. Przy obecnej sytuacji na świecie istnieją też tak zwani lekarze na telefon, aby zmniejszyć ryzyko zakażeń lub liczbę osób w kolejce. Zastosowanie sieci 5G znacząco poprawi pracę maszyn, które wymagają stałego łącza z serwerami czy z internatem. Studenci na kierunku medycyny mogą sprawniej się rozwijać po przez zastosowanie wirtualnej rzeczywistości do wyświetlania wirtualnych szkieletów, organów. Sieć 5g poprawi też jakość przedstawianych operacji, zabiegów przez wykładowców albo studentów wykonujących dane zadania na zaliczenie danego egzaminu, przedmiotu. Zastosowanie odpowiednich urządzeń diagnostycznych pozwala lekarzom na łatwiejszy dobór leku po przez wykrycie i określenie ilości objawów choroby, aby ocenić prawdopodobieństwo zachorowania. Technologia pozwala nam też poprawić jakość wykonywanych badań, doświadczeń po przez zastosowanie sztucznej inteligencji, algorytmów, które przeanalizują dane nie raz szybciej i dokładniej niż człowiek. Coraz większą popularność zyskują też funkcje medyczne zastosowane w smartwatchach typu mierzenie tlenu we krwi, pulsometr itp. Coraz częściej ludzie korzystają też z asystentów mobilnych typu Alexa czy Siri, istnieje też asystent google ale jest on gorszy od swoich konkurentów. Dla osób, które muszą regularnie przyjmować lekarstwa pomysł umieszczenia tak zwanej fabryki leków jest czymś ciekawym i pomysłowym. Wcześniej stosowanie implantów było ryzykowne, gdyż osoby posiadające implant musiały zażywać dodatkowe lekarstwa hamujące odporność, aby zapobiec atakowaniu implantów przez ich ciała. Obecnie technologia jest na tyle zaawansowana, że nie wymaga już podawania dodatkowych substancji do organizmu, ponieważ układ odpornościowy nie odrzuca zastosowanego implantu.